Retourneren en klachten

Kwaliteit staat hoog in het vaandel bij Grandcruwijnen. Heeft u onverhoopt toch klachten? Meld dat dan aan onze klantenservice.

Klantenservice
E-mail: [email protected]
Telefoonnummer: +31 (0)78 6450615

De kwaliteitsgarantie van Grandcruwijnen
Voor alle artikelen die u bij ons koopt, geldt de wettelijke garantie. Wettelijke garantie wil zeggen dat een product datgene is of moet doen wat de consument er in alle redelijkheid van mag verwachten. Grandcruwijnen levert u uitsluitend kwalitatief hoogwaardige wijnen. Wijn is echter gemaakt van levende druiven. In uitzonderlijke gevallen kan het daardoor voorkomen dat de wijn niet aan de veronderstelde kwaliteit voldoet. Bij reclamaties verzoeken wij u contact op te nemen met onze klantenservice. Samen komen we tot een passende oplossing. Wij staan in voor de kwaliteit van onze producten. Mocht er iets mis zijn, neem dan contact met ons op.
In welke gevallen vervangen wij géén slechte flessen in het kader van onze kwaliteitsgarantie?

  • Wijnen die slecht zijn geworden door té lange bewaring en/of niet zijn bedoeld als bewaarwijn

  • Wijnen die geoxideerd zijn door uitdroging (dat gebeurt als flessen bewaard worden op een té droge en té warme bergplaats).

  • Wijnen die niet bij Grandcruwijnen.nl zijn aangekocht.

Algemene klachten
Bij Grandcruwijnen draait alles om tevreden klanten. Heeft u toch klachten over onze producten of service? Meld ze dan aan onze klantenservice. Binnen 2 werkdagen krijgt u uitsluitsel over uw klacht. Bent u van mening dat uw klacht niet goed is behandeld? Dan kunt u de klacht voorleggen aan de Geschillencommissie Thuiswinkel, waarbij Grandcruwijnen is aangesloten. Ook kunt u in geval van een geschil terecht bij het Europese ODR platform

Retourneren zonder opgaaf van reden
Bent u niet tevreden over de producten van Grandcruwijnen, om welke reden dan ook? Dan kunt u de aankoop binnen 14 na ontvangst zonder opgave van redenen ongedaan maken door ons hiervan op de hoogte te brengen. De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag waarop u, of een door u aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het goed fysiek in bezit krijgt. Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons via een ondubbelzinnige verklaring (bijvoorbeeld schriftelijk, per post of e-mail) op de hoogte stellen de overeenkomst te herroepen. U kunt hiervoor gebruikmaken van het door ons toegezonden modelformulier voor herroeping (zie onderstaand), maar bent hiertoe niet verplicht. Om de herroepingstermijn na te leven volstaat het om uw mededeling betreffende uw uitoefening van het herroepingsrecht te verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken. Uitgesloten van het herroepingsrecht is wijn, waarvan de verzegeling na levering is verbroken. Wijn is namelijk om redenen van gezondheidsbescherming niet geschikt om te worden teruggezonden wanneer de verzegeling is verbroken. 

Klachten over de wijn
Helaas komt het weleens voor dat een wijn kurk (TCA bacterie) bevat of (fout) geoxideerd is. Mocht u hiervan overtuigd zijn kunt u dit te allen tijde aan ons doorgeven. U kunt dit via [email protected] aan ons laten weten. De fles dient ¾ vol te zijn als deze retour wordt gestuurd en dient recent te zijn geopend. Alleen dan komt deze fles in aanmerking voor creditering. Wij kunnen niet ingaan op mail of whatsapp klachten zonder dat wij in staat zijn dit te beoordelen. Dit is trouwens niet anders dan als u u een klacht heeft over een product welke u bij een supermarkt of kledingwinkel heeft aangeschaft. U kunt natuurlijk ook langskomen met de fles en dan kijken we ter plekke (wij kunnen bijvoorbeeld TCA waardes meten) maar u kunt ook de fles tesamen met de factuur versturen naar het volgende adres:

Grandcruwijnen
T.a.v. afdeling Klachten
Rijkssstraatweg 24
3316 EH  Dordrecht

Klik hier voor meer informatie indien u vermoeden heeft dat de wijn niet goed is.

Niet goed geld terug - Proef-garantie
Bij Grandcruwijnen geldt standaard een proefgarantie van 45 dagen. Naast de bedenktijd heeft u dus ook nog proefgarantie. Dit betekent dat u uw wijn kunt terugsturen wanneer u meerdere flessen van dezelfde wijn heeft besteld. Door onze geklimatiseerde opslag zijn wij zeker van de kwaliteit. Toch kan het zijn dat u de wijn anders beleeft dan door ons omschreven, want natuurlijk, smaak is iets subjectiefs. Wanneer u ervoor kiest om uw overige wijn terug te sturen, krijgt u een tegoedbon waarmee u in onze webshop of Wine Warehouse een andere wijn kunt uitkiezen die wel bij u past. De Proefgarantie is een toevoeging op het herroepingsrecht en doet niets af aan de hieronder genoemde wettelijke garantie die voor alle producten geldt

Wat zijn de voorwaarden voor het terugsturen onder proefgarantie?

1. Met uitzondering van de aangebroken fles stuurt u de rest terug. Alle overige flessen worden dan vergoed tegen aanschafwaarde d.m.v. een waardebon of via loyaltypunten op uw account bij ons. Verzendkosten worden niet vergoed.

2. De wijn dient teruggestuurd te worden bij voorkeur in de originele verzenddoos waarin u uw wijn ook ontvangen heeft.

3. De proefgarantie is vanaf 45 dagen na levering geldig.

4. Voordat u uw wijn(en) terugstuurt neemt u dan telefonisch contact op met onze klantenservice ([email protected])

Gevolgen van de herroeping
Als u de overeenkomst herroept, ontvangt u alle betalingen die u tot op dat moment heeft gedaan onverwijld en in ieder geval niet later dan 14 dagen nadat wij op de hoogte zijn gesteld van uw beslissing de overeenkomst te herroepen, van ons terug. Wij betalen u terug met hetzelfde betaalmiddels als waarmee u de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij u uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zullen u voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht. Wij mogen wachten met terugbetaling tot wij de goederen hebben teruggekregen, of u heeft aangetoond dat u de goederen heeft teruggezonden, al naar gelang welk tijdstip eerst valt. U dient de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 dagen na de dag waarop u het besluit de overeenkomst te herroepen aan ons heeft medegedeeld, aan ons terug te zenden of te overhandigen. U bent op tijd als u de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 dagen is verstreken. De directe kosten van het terugzenden van de goederen komen voor uw rekening.
U bent alleen aansprakelijk voor de waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen, dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen.

De goederen kunnen teruggestuurd worden naar:
Grandcruwijnen BV
Rijksstraatweg 24
3316 EH Dordrecht


Klachten over de levering
Voor het bezorgen van uw bestelling maken wij gebruik van de services van DPD, PostNL-Flespakket, gespecialiseerd in wijnleveringen, en van Budbee, gespecialiseerd in klimaatneutrale avondleveringen. Voor leveringen in het buitenland maken wij gebruik van DPD. U ontvangt uw bestelling in een stevige verpakking, speciaal ontwikkeld voor het vervoer van wijnflessen. Hebben uw flessen door het transport of de verpakking onverhoopt toch breukschade opgelopen? Laat ons dat dan zo snel mogelijk, bij voorkeur binnen 24 uur, weten via de klantenservice.

Modelformulier voor herroeping
(dit formulier alleen invullen en terugzenden wanneer u de overeenkomst wilt herroepen)
- Aan: [naam ondernemer]
[geografisch adres ondernemer]
[e-mailadres of elektronisch adres van ondernemer]
- Ik/Wij* deel/delen* u hierbij mede, dat ik/wij* onze overeenkomst betreffende
de verkoop van de volgende producten: [aanduiding product]*
de levering van de volgende digitale inhoud: [aanduiding digitale inhoud]*
de verrichting van de volgende dienst: [aanduiding dienst]*,
herroept/herroepen*
- Besteld op*/ontvangen op* [datum bestelling bij diensten of ontvangst bij producten]
- [Naam consumenten(en)]
- [Adres consument(en)]
- [Handtekening consument(en)] (alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend)
* Doorhalen wat niet van toepassing is of invullen wat van toepassing is.

Alcohol onder 18? Natuurlijk niet!
Alhoewel wij dit moeilijk kunnen controleren, leveren wij geen alcoholische producten aan klanten jonger dan 18 jaar. Bij het minste vermoeden van een minderjarige klant, zullen wij de klant bellen om de leeftijd te verifiëren. Conform wetgeving moeten alcohol-producten worden afgeleverd met 18+ leeftijdscontrole en derhalve kunnen de paketten niet aan minderjarige personen worden afgeleverd en kunnen ook niet zonder controle worden neergezet. U dient dit ook te bevestigen tijdens het afrekenenen. Alle verzoeken die alsnog gedaan worden om bij afwezigheid de pakket gewoon te plaatsen bij de voordeur of andere lokatie kunnen en mogen wij niet inwilligen.


Wat zijn de algemene voorwaarden?
Wilt u meer weten over klachten en retourneren? Bekijk dan onze algemene voorwaarden.