Kan ik wijnen die me niet bevallen retourneren?

U kunt de flessen binnen 14 dagen na herroeping terugsturen. Indien u geopende- of beschadigde flessen terugstuurt, wordt de waardevermindering daarvan verrekend met het terug te betalen bedrag. Deze waardevermindering is 100% indien het product onverkoopbaar is. Bovendien is wijn, waarvan de verzegeling na levering is verbroken, uitgesloten van het herroepingsrecht om redenen van gezondheidsbescherming. Zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen 14 dagen na ontvangst van de herroepingsmededeling, betalen wij het betaalde bedrag aan u terug.

Het adres om uw product aan ons te retourneren is:

  • Grandcruwijnen
  • Rijksstraatweg 24
  • 3316EH Dordrecht.

Tevens verzoeken wij u ons op voorhand te informeren over de wijnen die u wilt terug zenden. Dit kan door middel van een email:

[email protected]

U kunt ons ook bellen op:

078 - 6450615   (op werkdagen bereikbaar van 10.00 uur tot 17.30 uur).   

Als u de overeenkomst herroept, ontvangt u alle betalingen die u tot op dat moment heeft gedaan onverwijld en in ieder geval niet later dan 14 dagen nadat wij op de hoogte zijn gesteld van uw beslissing de overeenkomst te herroepen, van ons terug. Wij betalen u terug met hetzelfde betaalmiddels als waarmee u de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij u uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zullen u voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht. Wij mogen wachten met terugbetaling tot wij de goederen hebben teruggekregen, of u heeft aangetoond dat u de goederen heeft teruggezonden, al naar gelang welk tijdstip eerst valt.
U dient de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 dagen na de dag waarop u het besluit de overeenkomst te herroepen aan ons heeft medegedeeld, aan ons terug te zenden of te overhandigen. U bent op tijd als u de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 dagen is verstreken.
De directe kosten van het terugzenden van de goederen komen voor uw rekening.
U bent alleen aansprakelijk voor de waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen, dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen.

Klik hier voor meer informatie

EXTRA PROEFGARANTIE VAN 15 DAGEN

Wij geven daarnaast ook nog een extra proef-garantie van 15 dagen - Klik hier voor meer informatie over de extra Proefgarantie.