Grandcruwijnen is lid van de KNVW

Grandcruwijnen is lid van de Koninklijke Vereniging van Nederlandse Wijnhandelaren (KVNW). 

De KVNW is de enige professionele branchevereniging van wijnimporteurs in Nederland. zij focussen op 

  • Belangenbehartiging
  • Professionaliteit
  • Verantwoorde wijnconsumptie
  • Kennisdeling

Belangenbehartiging
Al sinds 1899 behartigen wij de belangen van onze leden! Daartoe onderhoudt de KVNW contacten met overheden op nationaal en internationaal niveau.

Professionaliteit
De KVNW helpt ondernemers in de wijnsector vorm te geven aan kwaliteit, duurzaamheid en maatschappelijk verantwoord ondernemen. Het keurmerk KVNW Register Wijnhandelaar vormt daarbij de basis.

Verantwoorde wijnconsumptie
De KVNW stimuleert verantwoorde wijnconsumptie en is één van de oprichters van STIVA en de Reclamecode voor alcoholhoudende dranken. In Nederland is de KVNW initiator van het internationale Wine in Moderation-initiatief.

Kennisdeling
De KVNW volgt de ontwikkelingen die de wijnbranche raken op de voet en verzamelt en verspreidt relevante informatie. Naast informatie over het product wijn gaat het om wetenschappelijke publicaties, vormen van zelfregulering en wet- en regelgeving.

Historie

We schrijven het jaar 1899, de Nederlandse regering kondigt een drastische verhoging van de accijns op wijn aan. Als reactie daarop richten twaalf Amsterdamse en Rotterdamse wijnkopers nog datzelfde jaar de Vereeniging van Nederlandsche Wijnhandelaars (CNW) op. ‘De Twaalf', zoals zij te boek staan, bundelden een jaar eerder al eens de krachten. Toen kwamen ze voor het eerst gezamenlijk in het verweer tegen een soortgelijk overheidsvoornemen, en met succes. Wijn bleek dus niet alleen te verbroederen, maar ook te versterken. Bij dit dozijn bleef het niet. Steeds meer collega's herkenden de kracht van het collectief en sloten zich spoedig aan. Na de Tweede Wereldoorlog ging de vereniging verder onder de naam Centrale Vereniging van Nederlandse Wijnhandelaren (CVNW).

De vitaliteit die de CVNW tentoonspreidt werd bij het eerste eeuwfeest bekrachtigd, het behaagde Hare Majesteit Koningin Beatrix om ons in 1999 vanwege het 100-jarig bestaan het predicaat ‘Koninklijk' te verlenen. Sinds dat moment is onze naam omgedoopt naar Koninklijke Vereniging van Nederlandse Wijnhandelaren (KVNW). Het  uitgangspunt van belangenbehartiging is sinds oprichting, nu ruim 120 jaar geleden, ongewijzigd gebleven. Ook worden nog altijd in het oog springende resultaten geboekt. Nog maar enkele jaren geleden bijvoorbeeld vorderde de vereniging met succes honderden miljoenen aan teveel betaalde accijns terug. Bij KVNW staat de K niet alleen voor Koninklijk, maar ook voor kracht en kwaliteit. Want dankzij onze leden worden we steeds sterker, we zien de toekomst van de vereniging dan ook met vertrouwen tegemoet.