Biodynamische wijnbouw

Biodynamisch komt van het Griekse BIOS = LEVEN en van DYNAMIS = ENERGIE. De kwalificatie "Biodynamisch" betekent dus dat men werkt in overeenstemming met de energie (zon, planeten, water, zuurstof) die het leven schept en onderhoudt. Dit principe wordt methodisch en als een wetenschap toegepast. Het  is erop gericht de gezondheid van grond,  plant  en eindproduct te bevorderen. Het gebruik van originele "homeopathische" preparaten, ook genoemd attributen is hierbij slechts één van de vele aspecten. Er is een verschil tussen biologische wijnbouw en biodybnamische wijnbouw en aan de hand van naamsontleding kan al het verschil worden uitgeleg.  Biodynamische wijnbouw is de vlottere term voor biologisch-dynamische wijnbouw. De aanhangers van biologisch-dynamische wijnbouw geloven ten eerste in de principes van de biologische wijnbouw, maar gaan nog een paar stappen verder.

Biologische wijnbouw

Biologische wijnbouw verwerpt het gebruik van chemische stoffen op het land en gelooft eerst en vooral in een gezonde bodem als basis voor de vruchtbaarheid. Klassieke biologische praktijken omvatten het gebruik van groenbemesting (dus zeker geen chemische meststoffen), regelmatige bodembewerking, compost en gemengde aanplanting en ten slotte enkel natuurlijke bestrijdingsmiddelen tegen ziektes en ongedierte (bv. kruidenmengsels).

Biodynamische wijnbouw

De biodynamische wijnbouw gaat nog veel verder. In de wijngaard gelden de principes van de 'organische wijnbouw'. Dat wil zeggen dat men afgezien van zwavel en koper geen chemische middelen gebruikt. Het beheer van de wijngaard is volledig gericht op het versterken van de weerstand van de plant en het bevorderen van het bodemleven en de biodiversiteit. Dat hierbij koehoorns en de stand van de sterren aan bod komen wordt graag gebruikt om het als 'hocus-pocus' af te doen, maar opvallend veel wereldberoemde wijnbouwers passen de biodynamische principes toe. Als we het over biodynamische wijnbouw hebben ontkomen we niet aan de filosofie van Rudolf Steiner, de grondlegger van de biodynamische beweging. Er zijn nog altijd overtuigde 'volgelingen' en nog veel meer sceptici. De wetenschap kan nu eenmaal niet alles bewijzen of ontkrachten. Het staat in ieder geval als een paal boven water dat veel van de beste wijnen gemaakt worden volgens de principes van de biodynamische wijnbouw.