Kan een jaartal op een foto afwijken van de wijn-naam en detail-informatie?

Wij doen er heel veel aan om zo goed als mogelijk actuele foto's van de wijnen op onze site te hebben en hiervoor hebben we zelfs een professionele foto-studio.

Desalniettemin is het met een bestand van ruim 2000 wijnen vaak lastig om bij een een wisseling van een jaargang per direct gelijk een nieuwe foto te plaatsen (dit is wel ons streven trouwens) dus in alle gevallen is de detail-informatie en de kenmerken die we vernoemen bij de wijn accuaraat. Dus staat er op een label van de foto 2012 maar de detail-informatie vermeld 2013 dan dient u uit te gaan van de detail-informatie en niet van de foto.