Geborgde werkwijze alcoholwet Grandcruwijnen BV

Verantwoorde alcoholverkoop is voor Grandcruwijnen BV erg belangrijk. Grandcruwijnen wil bij het bestellen van wijn geen alcohol bezorgen aan jongeren onder de achttien jaar. Op 1 juli 2021 is de nieuwe alcoholwet van kracht geworden. Alle verkopers van alcohol dienen met ingang van de nieuwe wet te voldoen aan bepaalde voorwaarden. Eén van deze voorwaarden is dat er een dubbele leeftijd check komt; een voor het afronden van de bestelling en een voordat de bestelling aan onze klant wordt aangeboden.

In dit document, de geborgde werkwijze, wordt omschreven hoe wij invulling geven aan verantwoorde verkoop op afstand. Met andere woorden, hoe de leeftijdgrens bij Grandcruwijnen BV wordt geborgd vanaf het moment van bestellen (telefonisch of online) tot en met het moment van levering. Hiermee wordt voldaan aan de in artikel 20A lid 1 sub b van de Alcoholwet gestelde eis dat men moet beschikken over een werkwijze waarmee wordt gewaarborgd dat de alcoholhoudende drank slechts wordt afgeleverd op het adres van de geadresseerde (of bij een distributiepunt) en dat de leeftijd van de persoon aan wie de alcoholhoudende drank wordt verstrekt wordt vastgesteld en dat deze werkwijze ook wordt gehanteerd.

Dit document is actueel en kan op elk moment worden opgevraagd. Het document wordt ten minste één keer per jaar geactualiseerd (n.a.v. een evaluatie) en bij iedere wijziging van de situatie. De geborgde werkwijze omschrijft:

  • Hoe Grandcruwijnen samen met eventuele ketenpartners (bezorgdiensten), de leeftijdsgrens bewaakt van bestelling van de wijn tot en met de bezorging
  • Hoe Grandcruwijnen ervoor zorgt dat de werkwijze duidelijke en helder kenbaar wordt gemaakt voor medewerkers, eigen bezorgers en/of anderen die werkzaam zijn onder de verantwoordelijkheid van Grandcruwijnen
  • Hoe Grandcruwijnen controleert op de juiste naleving van de geborgde werkwijze en hoe, naar aanleiding van evaluaties van de werkwijze, eventuele veranderingen worden doorgevoerd

Proces (conform artikel 5.2, lid 1 onder a en b van het Alcoholbesluit)

  • Bij online bestellingen is het verplicht dat de koper aangeeft tenminste 18 jaar en ouder te zijn. Bij telefonische bestelling wordt gevraagd of de koper 18 jaar of ouder is. Tevens wordt in alle gevallen aan de klant gemeld dat bij aflevering degene die het pakket in ontvangst neemt 18 jaar of ouder moet zijn en zich desgevraagd ook dient te legitimeren.
  • Bij aflevering door onze externe bezorgdiensten (zoals PostNL en DPD) zal altijd een leeftijdscheck gedaan worden. De ontvanger dient een geldig identiteitsbewijs te tonen, conform artikel 20 lid 2 van de Alcoholwet. Alle bestellingen die alcoholhoudende dranken bevatten krijgen automatisch een verzendlabel waarin staat aangegeven leeftijdcheck en legitimatie verplicht is. 
  • Afleveren bij de buren, of wijn achterlaten zonder dat er iemand thuis is, is niet toegestaan. In de verzendbevestiging (mail) die iedere klant van ons ontvangt wordt dit nog eens extra aangegeven en geven we ook de consequentie aan als het pakket niet ontvangen kan worden. Het pakket zal weer door de bezorger meegenomen worden en naar een afhaallocatie gebracht worden. Op vertoon van een geldig legitimatiebewijs kan het pakket binnen een week afgehaald worden, daarna gaat het pakket terug naar Grandcruwijnen en kan het bij Grandcruwijnen afgehaald worden, of opnieuw ter verzending aangeboden worden. De verzendkosten zijn voor rekening van de koper. In beide gevallen blijft het de koper/ontvanger verplicht zich te legitimeren.

Informatievoorziening medewerkers (conform artikel 5.2, lid 1 onder c van het Alcoholbesluit)
Al onze medewerkers zijn geïnformeerd betreffende deze geborgde werkwijze en worden hier regelmatig op gecontroleerd. Het proces is verder dusdanig geautomatiseerd dat al onze klanten na de bestelling en voorafgaande aan de verzending nog een keer extra worden geïnformeerd over de aflevering en vereiste leeftijdcheck en legitimatie en worden de verzendlabels automatisch voorzien van de leeftijdcontrole. In het reguliere werkoverleg (minimaal maandelijks) wordt dit onderwerp standaard besproken zodat onze mederwerkers op de hoogte zijn en blijven van de regelgeving.

Controle (conform artikel 5.2, lid 1 onder d van het Alcoholbesluit)
Elke jaar wordt de geborgde werkwijze geëvalueerd en waar nodig bijgestuurd. Bij bezorging door externe partijen wordt steekproefsgewijs gecontroleerd of de vereiste leeftijdscheck wordt nageleefd. Wij bellen hiervoor willekeurig klanten die een bestelling hebben gedaan of de leeftijdcheck heeft plaatsgevonden. Tevens hebben we wij 2 x per jaar een evaluatie met onze bezorgdiensten (PostNL, DPD, DHL, Verhoeven) en wordt dit onderwerp standaard besproken.